Digitalizálás

GevaPC Tudástár: 

Gyakran használt kifejezéssé vált a digitalizálás, elöljáróban nem árt tisztázni, mit is értünk alatta. A fogalom azt a műveletet takarja, amelynek során főként egy más hordozón már megjelent művet (szöveget, képet, hangot) számítógéppel olvasható, kódolt formába teszünk át.

A szövegek digitalizálása során minden egyes karakter (betű, írásjel stb.) külön-külön kódot kap; ezt igen gyakran a szöveg megjelenítésére vonatkozó utasítások egészítik ki.

A képek digitalizálása során a fénymásolóhoz hasonló elven működő lapolvasó eszköz (a szkenner) fényérzékelő egysége pásztázza végig a digitalizálandó képet pontról pontra. A számítógép a szkenneren keresztül érkező, minden egyes apró pontról összegyűjtött információkat tárolja, és ezek alapján építi fel újra a képet, ha azt előhívjuk a memóriájából.

A nyomtatott szöveg-oldalakat is tudjuk képként digitalizálni, ekkor azonban a szöveget nem lehet visszakeresni, mert a karaktereket nem értelmeztük a számítógép számára.

A hangok digitalizálásakor az analóg (az időben folyamatosan változó) módon tárolt hangot egy speciális eszköz (például hangkártya) segítségével számjegyekké alakítják. A hangfelvételek lejátszásakor a számítógépben kódolt formában tárolt digitális hangadatokat kimenő analóg jelekké alakítják át.

Fontos tudni, hogy amikor adatokat viszünk be egy számítógépes rendszerbe nem jelent digitalizálást. Ugyancsak nem tartozik a digitalizálás fogalomkörébe, amikor egyenesen a számítógépen hozunk létre egy szöveges, kép- vagy hangdokumentumot. Ezek már eleve digitális dokumentumok, amelyeket utólag nem kell digitalizálni.

A digitalizált anyagok különböző hordozókon leggyakrabban az interneten keresztül, illetve CD-ROM-on jutnak el a felhasználókhoz. Nehéz lenne akár az egyikre, akár a másikra azt mondani, hogy használata előnyösebb a másikénál, a maga nemében mindkét információhordozó fontos és jelentős.

A CD-ROM-okon általában nagyobb terjedelmű, megszerkesztett összeállításokat, komplett műveket szoktak közzétenni, míg az interneten egy-egy honlap többnyire sokféle, gyakran folyamatosan bővülő, változó elemekből áll.

Utoljára módosítva: 
2020. április 06. 00:19
Hírlevelek: