Adatbázis - adatmodellek

GevaPC Tudástár: 

Adatbázis adatmodellek, adat és információ

Adat és információ

Mint azt tudjuk, az adat észlelhető, érzékelhető, felfogható ismeret, amelyből értelmezéssel, kiértékeléssel válik új információvá.

Az információ több mint az adat, az információt az adatok hordozzák, magát az információt adatokkal adhatjuk meg.

A számítógépen adatnak mondjuk az a jelsorozatot is, amelynek a feldolgozásából nyerhetünk információt. Kiinduláshoz tekinthetjük a nagy mennyiségű adatok halmazát adatbázisnak, amelynek a feldolgozását egy adatbázis-kezelő szoftverrel, vagy rendszerrel tudjuk megoldani.

Az adatbázis lényegesen több azonban egy halmaznál, hiszen az adatok között kapcsolat is létezik. Az adatbázis ezt is tartalmazza, valamint műveletek is végezhetők benne az információ megszerzésének érdekében.

Adatbázis adatmodellek

Adatbázist alakotnak például a betegek kartonjai a kórházakban és immár számítógépeken is, a személygépkocsik adatai a rendőrségi nyilvántartásban, egy vállalatnál a személyi nyilvántartás, bérszámfejtés, munkaidő nyilvántartás, s sorolhatnánk a példákat mindennapjainkból, szinte vég nélkül.

Az adatbázis valamilyen szerkezetekben, struktúrában tárolják az adatokat, amely lehet lazább vagy kötöttebb szerkezet. Adatmodellnek nevezik az informatikában azokat a modelleket, amelyek az adatok szerkezetének leírására szolgálnak. Az adatbázis-kezelés és a számítógépek fejlődése során többféle adatmodell alakult ki. A legismeretebbek a következők:

  • Hierarchikus adatmodell Az adatokat egy hierarchikus szerkezetben tárolja, amely leginkább a DOS faszerkezetére hasonlít. Egy szülőhöz több gyerek is tartozhat, de minden gyerek csak egy szülője lehet. E modell alapja a gyakorlati életben is megfigyelhető szervezetek, vállalatok hasonló szerkezete, ezek mintájára a gyakorlati alkalmazások során alakult ki, jelentősebb elméleti megalapozottság nélkül. Előnye, hogy egyszerűen leírható és tárolása a szalagos tároláshoz is igazodik, de bonyolultabb kapcsolatok ábrázolása igen-igen nehézkes.
  • Hálós adatmodell A hierarchikus adatmodell továbbfejlesztett változata, a bonyolultabb kapcsolatok ábrázolását már jobban lehetővé teszi. Itt már nem csak egy szülőhöz tartozhat több gyerek, de egy gyereknek is lehet több szülője. Az egyedek között tetszőleges kapcsolatok építhetők ki. Ez a bizonyos háló tetszőlegesen nagy méretű lehet, ábrázolása több, egymásra hierarchikusan felépülő kisebb egységekkel történik. Elsősorban nagygépes környezetben terjedtek el, mivel a nagy mennyiség viszonylag gyors kezelésére alkalmas.
  • Relációs adatmodell Az adatokat több, egymással összekapcsolt táblából álló rendszerben ábrázolja. A jól elkülöníthető fő részek a következők
    • adatstruktúra: lényegében az adattáblák, amelyek tárolják az adatokat, statikus elemnek tekinthető
    • műveletek: adatokkal és a táblákkal is végezhető műveletek, amelyek dinamikus jellemzőnek tekinthetünk
    • integritási feltételek: az adattáblákban tárolható adatokra vonatkozó megszorítások, az adatok értékét szabályozzák.

A továbbiakban az utóbbival, a relációs adatmodellel foglalkozunk, mivel a PC-ken használható adatbázis-kezelő programok legtöbbje ezt a modellt kezeli, mint pl az Microsoft Access programja is.

Ahhoz, hogy a program kezeléséhez hozzá lehessen kezdeni, szükséges először a relációs adatbázis alapfogalmaival tisztában lenni! Nem feledkezhetünk meg magának az adatbázisnak a megtervezéséről sem, az adatbáziskezelést minden esetben itt kell kezdeni: tervezés majd csak ezután a megvalósítás, készítés.

Az adatbáziskezelés fejezetben a tanulást is ezzel kezdjük. tehát nem a program indítása az első lépés :-)

Utoljára módosítva: 
2020. április 12. 08:07
Hírlevelek: 
Ezt se hagyd ki: