1. Információtechnológiai alapismeretek

1.modul - Információtechnológiai (IT) alapismeretek Teszt jellegű - feleletválasztós - vizsga, elméleti modul. A vonatkozó kérdések a következő, az alfejezetekben részletezett csoportokból kerülnek kijelölésre a vizsgán: Általános fogalmak, Hardver, Szoftver, Információs hálózatok, Az IT felhasználása a mindennapokban, Egészség, baleset-megőrzés és környezet, Biztonság, A szerzői jog és törvény
Annak ellenére, hogy ez a modul az első a modulok sorrendjében, nem jelenti azt, hogy ezzel is kezdjük a vizsgázást. (Egyébként is tetszőleges sorrendben tehetők le a vizsgák!) Tanácsos a végére, de legalábbis későbbre besorolni, hiszen itt kérik számon a leginkább szerte ágazó ismereteket, azon ismereteket, amelyek nagyrészét a többi modul tanulásakor, gyakorlásakor, szinte mellékesen, meg is tanulnak a felkészülők. A vizsga előtt azért nem árt elővenni a kérdéssort és próbára tenni a megszerzett tudást, továbbá a gyakorlattól elvont ismeretekre szert tenni.